Nasza misja i wizja

TRADYCJA,
TOLERANCJA,
OTWARTOŚĆ
W KSZTAŁTOWANIU OSOBOWOŚCI

W skład Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie wchodzą: – Przedszkole – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki – Gimnazjum

Główne cele rozwoju szkoły:
  • kształtowanie postaw tolerancji, otwartości i poczucia własnej wartości,
  • pielęgnowanie tradycji narodowej z naciskiem na kulturę i historię regionu,
  • rozwijanie indywidualnych uzdolnień
  • wpajanie najwyższych wartości etyczno – moralnych życia społecznego wynikających z głębokiego humanizmu,
  • wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.

Nasz patron

Tadeusz Kościuszko

Słów kilka o patronie:

Urodził się 4 lutego 1746 r.
W 1774 w stopniu kapitana artylerii powrócił do kraju.
W 1775 wyjechał do Ameryki, by wziąć udział w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
W październiku 1775 mianowany został przez Kongres pułkownikiem.
W walkach szczególnie odznaczył się przy oblężeniu Saratogi (1777).
W 1783 mianowany został generałem brygady.
W 1784 roku wrócił do Polski i osiadł w swym majątku Siechnowicze.
W 1789 powołany został do wojska polskiego w stopniu generała-majora.
W 1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej walcząc w armii koronnej odznaczył się w bitwach pod Zieleńcami, a zwłaszcza pod Dubienką.
W 1793, z ramienia emigracji polskiej, udał się do Paryża, by uzyskać pomoc dla Polski od francuskiego rządu rewolucyjnego.
We wrześniu 1793, uznając brak możliwości zorganizowania skutecznego powstania narodowego, wyjechał do Włoch.
Powrócił do Polski w marcu 1794.
Po ogłoszeniu insurekcji w Krakowie (24 III 1794) Kościuszko objął władzę dyktatorską jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.
Rozbicie wojsk rosyjskich pod Racławicami (4 IV 1794) umożliwiło spokojniejsze organizowanie armii polskiej i pozyskanie chłopów. Dla zjednania mieszkańców wsi ogłosił dwa uniwersały (pod Winiarami 2 V i Połańcem 5 V 1794) znoszące poddaństwo osobiste i ograniczające pańszczyznę.
Po klęsce pod Maciejowicami (10 X 1794) więziony w twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu.
Zwolniony przez cara Pawła I w 1796.
Po złożeniu przysięgi wierności carowi, w 1797 wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
W lipcu 1798 przybył do Paryża, gdzie współdziałał przy tworzeniu Legionów polskich.
W 1799 brał udział w zakładaniu w kraju Towarzystwa Republikanów Polskich.
Zmarł 15 października 1817 r. po krótkiej chorobie.

Oddziały szkolne 2019/2020 wraz z wychowawcami

Wychowawca klasy: lic Paulina Kowalska

Liczba Uczniów: 14

Nr sali: 309

Wychowawca klasy: mgr Katarzyna Ryszka-Jończy

Liczba Uczniów: 15

Nr sali: 309

Wychowawca klasy: mgr Marzena Trojak

Liczba Uczniów: 13

Nr sali: 302

Wychowawca klasy: mgr Bogusława Dalecka

Liczba Uczniów: 12

Nr sali: 302

Wychowawca klasy: mgr Barbara Badowska

Liczba Uczniów: 14

Nr sali: 306

Wychowawca klasy:mgr Małgorzata Łysoń

Liczba Uczniów: 14

Nr sali: 306

Wychowawca klasy: mgr Agnieszka Dudzik

Liczba Uczniów: 8

Nr sali: 310

Wychowawca klasy: mgr Magdalena Gryboś

Liczba Uczniów: 19

Nr sali: 308

Wychowawca klasy: mgr Ewelina Miarka

Liczba Uczniów: 19

Nr sali: 308

Wychowawca klasy: mgr Agata Grabowska

Liczba Uczniów: 14

Nr sali: 214

Wychowawca klasy: mgr Katarzyna Dyrcz

Liczba Uczniów: 17

Nr sali: 201

Wychowawca klasy: mgr Katarzyna Małysiak

Liczba Uczniów: 16

Nr sali: 210

Wychowawca klasy: mgr Agata Sordyl

Liczba Uczniów: 18

Nr sali: 208

Wychowawca klasy: mgr Renata Gordon

Liczba Uczniów: 26

Nr sali: 205

Oddziały przedszkolne 2019/2020 wraz z wychowawcami

Wychowawca klasy: mgr Renata Matyszkowicz

Liczba Uczniów: 25

Nr sali: 2

Wychowawca klasy:mgr Justyna Piekiełko

Liczba Uczniów: 20

Nr sali: 105

Wychowawca klasy: mgr Edyta Ćwiertka

Liczba Uczniów: 24

Nr sali: 4

Wychowawca klasy: mgr Alicja Rajda

Liczba Uczniów: 24

Nr sali: 1

Wychowawca klasy: mgr Marta Borgosz

Liczba Uczniów: 24

Nr sali: 3

Wychowawca klasy: mgr Anna Rajda

Liczba Uczniów: 22

Nr sali: 5

Pracownicy szkoły

Badowska BarbaraNauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Read More
Borgosz MartaNauczyciel edukacji przedszkolnej
Read More
Boba Paweł Pomoc administracyjna
Read More
Burczak AnnaNauczyciel wspomagający
Read More
Cibor Edyta Pomoc nauczyciela
Read More
Cioch MagdalenaSprzątaczka
Read More
Ćwiertka EdytaNauczyciel edukacji przedszkolnej
Read More
Dalecka BogusławaNauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Read More
Dudzik AgnieszkaNauczyciel języka polskiego
Read More
Dyrcz Halina Pomoc nauczyciela
Read More
Dyrcz Katarzyna Nauczyciel świetlicy, plastyki
Read More
Ficek PatrycjaNauczyciel edukacji przedszkolnej
Read More
Garbacz IwonaKucharz
Read More
Gordon RenataNauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, doradztwa zawodowego
Read More
Grabowska AgataNauczyciel języka polskiego
Read More
Grabowski Zbigniew Dyrektor, nauczyciel informatyki, edukacji filozoficznej
Read More
Gryboś MagdalenaNauczyciel języka angielskiego
Read More
Kapała IzabelaNauczyciel fizyki
Read More
Kierczak BernardettaPedagog
Read More
Kizner IwonaIntendent
Read More
Kizner TeresaPomoc nauczyciela
Read More
Kowalska PaulinaNauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Read More
Kubas AnetaPomoc kuchenna
Read More
Kuźma DorotaSprzątaczka
Read More
Łysoń DariuszStarszy woźny
Read More
Łysoń Małgorzata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Read More
Łysoń MonikaSekretarz Szkoły
Read More
Małysiak KatarzynaNauczyciel informatyki, matematyki
Read More
Matyszkowicz RenataNauczyciel edukacji przedszkolnej
Read More
Miarka EwelinaNauczyciel języka angielskiego
Read More
Mikołajek DorotaNauczyciel chemii, biologii
Read More
Mydlarz MarcelinaKierownik Gospodarczy
Read More
Pacut Jacek Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji przez szachy
Read More
ks. Pasternak JózefNauczyciel religii
Read More
Paś EwelinaPomoc nauczyciela
Read More
Pawłowska JustynaSprzątaczka
Read More
Piekiełko JustynaNauczyciel edukacji przedszkolnej
Read More
Pocełujko WiktorPomoc kuchenna
Read More
Portka JoannaSprzątaczka
Read More
Prochot DorotaSzatniarka
Read More
Prochot StanisławKonserwator
Read More
Rajda AlicjaNauczyciel edukacji przedszkolnej, języka angielskiego, rewalidacji
Read More
Rajda AnnaNauczyciel edukacji przedszkolnej, logopeda
Read More
Rajda MarekNauczyciel religii, techniki
Read More
Rupik SylwiaNauczyciel edukacji przedszkolnej, języka niemieckiego
Read More
Ryszka-Jończy KatarzynaNauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przez szachy
Read More
Sordyl AgataNauczyciel geografii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie
Read More
Stuglik MałgorzataPomoc nauczyciela/ sprzątaczka
Read More
Ściga RenataNauczyciel matematyki, fizyki
Read More
Trojak MarzenaNauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Read More
Walczak EwaNauczyciel edukacji przedszkolnej, muzyki
Read More
Wawrzyn ElżbietaPomoc nauczyciela
Read More
Wojewodzic RenataWicedyrektor, pedagog
Read More
Zając JerzyNauczyciel wychowania fizycznego, bibliotekarz
Read More
Previous
Next