Kalendarium 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 Rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09.2022 r. (czwartek) Dzień Edukacji Narodowej -14.10.2022 r. ( piątek) Święto Wszystkich Świętych- 1.11.2022 r. ( wtorek) Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2022 r. (piątek) Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2022 r. – 31.12.2022 r. Święto Trzech Króli- 6.01.2023 r. ( piątek) Ferie zimowe 30.01.2023 r. – 12.02.2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna – 6.04.2023 r. – 11.04.2023 r. Święto Pracy – 1.05.2023 r. ( poniedziałek) Święto Konstytucji 3 maja – 3.05.2023 r. ( środa ) Egzamin ósmoklasisty – 23, 24, 25. 05.2023 r. Boże Ciało – 8.06.2023 r. ( czwartek) Koniec roku szkolnego – 23.06.2023 r. Ferie letnie – 24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

Okres I 1.09.2022 r. – 31.01.2023 r.

Do 12.12.2022 r. – informacja do rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną Do 16.01.2023 r. – wystawienie ocen i informacja do rodziców o przewidywanych ocenach 23.01.2023 r. – Rada klasyfikacyjna

Okres II 1.02.2023 r. – 24.06.2023 r. Do 15.05.2023 r. – informacja do rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną Do 12.06.2023 r. – wystawienie ocen i informacja do rodziców o przewidywanych ocenach 19.06.2023 r. – Rada klasyfikacyjna Wywiadówki i dyżury 12.09.2022 r. – wywiadówka (spotkanie z wychowawcami) 14.11.2022 r. – wywiadówka 16.01.2023 r. – wywiadówka (spotkanie z wychowawcami, informacja o ocenach) 20.03.2023 r. – dyżur dla rodziców 15.05.2023 r. – wywiadówka Rady Pedagogiczne 06.09.2022 r. – organizacja roku szkolnego 14-16.10.2022 r. – szkoleniowa wyjazdowa 14.11.2022 r. – szkoleniowa (WDN) 12.12.2022 r. – szkoleniowa (OC) 23.01.2023 r. – klasyfikacyjna 20.03.2023 r. – szkoleniowa ( WDN, OC) 15.05.2023 r. – dydaktyczno- wychowawcza 19.06.2023 r. – klasyfikacyjna Dni wolne od zajęć dydaktycznych 31.10.2022 (1 dzień poniedziałek) 02.05.2023 (1 dzień wtorek) 23,24,25.05.2023 ( 3 dni egzamin klasy 8) 26.05.2023 ( 1 dzień piątek) 09.06.2023 (1 dzień piątek) 22.06.2023 ( 1 dzień czwartek)