Kalendarium 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09.2021 r. (środa)

Dzień Edukacji Narodowej –14.10.2021 r. ( czwartek) 

Święto Wszystkich Świętych- 1.11.2021 r. ( poniedziałek)

Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2021 r. ( czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.

Święto Trzech Króli- 6.01.2022 r. ( czwartek)

Ferie zimowe 17.01.2022 r. – 30.01.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r. 

Święto Pracy – 1.05.2022 r. ( niedziela)

Święto Konstytucji 3 maja – 3.05.2022 r. (wtorek)

Egzamin ósmoklasisty – 24, 25, 26. 05.2022 r.

Boże Ciało – 16.06.2022 r. ( czwartek)

Koniec roku szkolnego –  24.06.2022 r.

Ferie letnie – 25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.


                          Okres I

             1.09.2021 r. – 31.01.2022 r.

                          Okres II

              1.02.2022 r. – 24.06.2022 r. 

Do 10.12.2021 r. – informacja do rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

Do 10.01.2022 r. – wystawienie ocen i informacja do rodziców o przewidywanych ocenach

14.01.2022 r. – Rada klasyfikacyjna

Do  13.05.2022 r. – informacja do rodziców  o  zagrożeniach oceną niedostateczną

Do 13.06.2022 r. – wystawienie ocen i informacja do rodziców o przewidywanych ocenach

20.06.2022 r. – Rada klasyfikacyjna

Wywiadówki i dyżury

O6.09.2021 r. – wywiadówka (spotkanie z wychowawcami)

15.11.2021 r. –  wywiadówka

10.01.2022 r. – wywiadówka (spotkanie z wychowawcami, informacja o ocenach)

14.03.2022 r. – dyżur dla rodziców

16.05.2022 r. – wywiadówka

Rady Pedagogiczne

06.09.2021 r. – organizacja roku szkolnego 

15-16.10.2021 r. – szkoleniowa wyjazdowa

15.11.2021 r. – szkoleniowa (WDN)

13.12.2021 r. – szkoleniowa (OC)

14.01.2022 r. – klasyfikacyjna

14.03.2022 r. – szkoleniowa ( WDN, OC)

16.05.2022 r. – dydaktyczno- wychowawcza

20.06.2022 r. – klasyfikacyjna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

8.10.2021 (1 dzień piątek – otwarcie obserwatorium)

15.10.2021 (1 dzień piątek)

12.11.2021 (1 dzień piątek)

24,25,26.05.2022 r. ( 3 dni egzamin klasy 8)

02.05.2022 r. ( 1dzień poniedziałek)

17.06.2022 r.( 1 dzień piątek)