Okres I
1.09.2020 r. – 31.01.2021 r.

Do 22.12.2020 r. – informacja do rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną
Do 22.01.2021 r. – wystawienie ocen i informacja do rodziców o przewidywanych ocenach
29. 01. 2021 r. – Rada klasyfikacyjna

Okres II
1.02.2021 r. – 25.06.2021 r.

Do 17.05.2021 r. – informacja do rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną
Do 17.06.2021 r. – wystawienie ocen i informacja do rodziców o przewidywanych ocenach
21.06.2021 r. – Rada klasyfikacyjna

14.09.2020 r. – wywiadówka (spotkanie z wychowawcami online)
 
16.11.2020 r. –  wywiadówka
 
25.01.2021 r. – wywiadówka (spotkanie online, informacja o ocenach)<br>
 
15.03.2021 r. – dyżur dla rodziców (umawiamy się indywidualnie i zapraszamy rodziców online)
 
17.05.2021 r. – wywiadówka
14.09.2020 r. – organizacja roku szkolnego (online)
 
16.11.2020 r. – szkoleniowa
 
7.12.2020 r. – szkoleniowa (OC)
 
29.01.2021 r. – klasyfikacyjna
 
15.03.2021 r. – szkoleniowa (WDN, OC)
 
17.05.2021 r. – dydaktyczno- wychowawcza
 
21.06.2021 r. – klasyfikacyjna
4 – 5.01.2021 r. (2 dni)
 
24 – 28. 05.2021 r. (5 dni w tym egzamin klasy 8 i Dzień Promocji Zdrowia i Sportu)
 
4.06.2021 r. (1 dzień)