You are currently viewing W STRONĘ GWIAZD

W STRONĘ GWIAZD

  • Post author:
  • Post published:21 września, 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w kosmicznym konkursie przeznaczonym dla przedszkolaków i uczniów klas I-VIII SP.

Prace można wykonać dowolną  techniką,  jednak format nie może być większy niż A3. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową, którą wraz z podpisaną zgodą należy składać w sali 309 u pani Pauliny Kowalskiej najpóźniej do 28.09.2022r.  Regulamin konkursu i zgody na udział w konkursie dostępne są u wychowawców klas.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wystawione podczas Nocy Naukowców!