You are currently viewing Wizyta w straży pożarnej

Wizyta w straży pożarnej

4 maja w dzień Świętego Floriana swoje święto obchodzą 🚒 strażacy 🚒 . Tego dnia nasze przedszkolaki miały okazję gościć w OSP Sułkowice-Bolęcina. Przedstawiciele straży zaprezentowali dzieciom wóz strażacki, specjalne ubranie , kaski, węże i wiele innych sprzętów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczych. Strażacy przybliżyli zasady postępowania w czasie pożaru i sposoby alarmowania służb mundurowych. To była pouczająca i ciekawa wizyta. 

Serdecznie dziękujemy!